Sopra Steria kjøper Labs i Bergen

Read More

Kundene gjør mer og mer av kundereisen digitalt. Så, hvordan kan du bli en konkurransedyktig aktør og øke tilfanget av lønnsomme kunder? Les mer!

Read More

Cookiedøden - er det grunn til å få panikk, eller er det egentlig så ille det som skjer nå? Og hva skal du gjøre i steden?

Read More

Do the transformation

By Hanne Alver Krum • april 26, 2021

En rekke bransjer og markeder opplever stor grad av disrupsjon i disse dager. Så, hva skal egentlig til for å posisjonere seg for framtiden? Les mer!

Read More

Alle snakker om datadreven markedsføring; men hva menes egentlig med dette? Og hvordan kan din bedrift gjøre seg nytte av det på en effektiv og smart måte?

Read More

Tverrfaglighet kan være kronglete og tidkrevende. Kan tjenestedesign gjøre prosessen enklere? Vi ser på noen viktige premisser for å jobbe tverrfaglig.

Read More

Hva er teknisk SEO og hvorfor bør du prioritere det? Vi forteller om viktige elementer, og hvordan det kan hjelpe deg til å bli mer synlig i søkemotorene.

Read More

Tjenestedesign med universell utforming. Les hva jeg lærte i brukertest sammen med elever som har nedsatt hørsel.

Read More

Digitalisering er ikke noe nytt, men det som er nytt er endringstakten, datamengdene og de enorme mulighetene dette gir oss. Les mer!

Read More

JAMstack er den moderne måten å utvikle lynraske og SEO-vennlige nettsteder på. I denne artikkelen gir vi deg en kort innføring om begrepet. Les mer!

Read More