Vilde Jensen By Vilde Jensen • juni 17, 2019

Skrive e-bok? Dette må du tenke på!

Ønsker du å skrive en e-bok eller en nedlastbar guide for bedriften din, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Her er noen tips til hva du må tenke på!

Vi lever i en verden som stadig blir mer digital, og flere og flere bruker digitale medier fremfor de analoge når de skal konsumere innhold – om det er bøker, tidsskrifter, magasiner eller annet.

Hva er en e-bok?

En e-bok er et digitalt medium som tilsvarer en vanlig trykt bok eller dokument, som kan leses på alle digitale plattformer som datamaskin, nettbrett, mobiltelefon eller lesebrett som for eksempel Kindle. Til forskjell fra en papirbok, kan en e-bok også inneholde lenker og lyd.

Det er likevel teksten som er det bærende elementet i en e-bok. For bedrifter som ønsker å lage e-bøker til eksisterende og potensielle kunder, er det viktig at innholdet er informativt og av en ikke-selgende karakter. Som med en vanlig bok, har leseren en forventning om å få noe verdifullt. Du skal altså ikke produsere en e-bok for å skryte av produktene eller tjenestene dine.

Tema og målgruppe

Det aller første du bør tenke gjennom er tema for e-boken. Hva er det e-boken din skal handle om og hvordan gir det nytte til leseren? Husk at målet er at e-boken skal være informativ og ikke selgende.

Når du vet hva du ønsker å skrive om, er det viktig å tenke på hvem du skriver til. Her kan det være nyttig å ha formulert gode personas på forhånd. Dette vil nemlig kunne hjelpe deg med å spisse kommunikasjonen din.

Les også: Hvordan lager du personas?

Har du noen lenker du ønsker å inkludere i e-boken, kan det være nyttig å finne disse i forkant – slik at du vet hvilken informasjon du skal gi og ikke.

Arbeidsfordeling

Når du vet hva du skal skrive om og til hvem, er spørsmålet hvem i bedriften som skal produsere selve e-boken. Skal du eller en kollega skrive den? Er det flere som skal dele på det? Dersom det er du som skal skrive e-boken, er det en annen kollega som har ansvaret for å lese korrektur? Slike ting er viktig å tenke gjennom før du går i gang, slik at du får god kontinuitet på arbeidet og sikrer god kvalitet.

Det er også lurt å tenke gjennom om du ønsker at fagpersoner – internt eller eksternt, skal bidra med fagkunnskap som er utenfor ditt kunnskapsområde. Hvem har eventuelt ansvaret for dialogen med denne personen?

Design og utforming

Forhåpentligvis har bedriften din en visuell profil som går igjen på hjemmesiden, sosiale plattformer og trykksaker som visittkort, brosjyrer, plakater, annonser og lignende. En visuell identitet er en del av et helhetsinntrykk og kan skape gjenkjennelighet. Det er derfor viktig at den visuelle profilen til bedriften din også brukes på en e-bokutsendelse.

Men hvem skal designe selve e-boken? Har dere noen internt eller må dere hyre inn en designer? Om du allerede har en mal, bruk denne kontinuerlig.

Viktige elementer

Det er flere elementer som er viktig å inkludere i en e-bok, deriblant:

  • Logo – det er viktig å synliggjøre hvem avsenderen av e-boken er. Plasser gjerne logoen oppe i høyre hjørne, slik at den går igjen på hver side.
  • Fonter og farger – skrifttypene og fargene som blir brukt i e-boken bør være en del av bedriften sin visuelle identitet. Disse elementene har nemlig mer å si for helheten enn du kanskje tror.
  • Tekst – dersom du sender teksten videre til en designer, er det viktig at teksten er ferdig skrevet og korrekturlest før du gir den fra deg. Dette kan nemlig spare designer for mye ekstrajobb.
  • Bilder/illustrasjoner – å krydre e-boken med visuelle elementer som bilder og/eller illustrasjoner kan være en god idé, men kun dersom det passer inn.
  • Call to Action (CTA) – CTA er en lenke eller et visuelt objekt som lokker besøkende til å klikke seg videre til dit du ønsker. Siden de som leser e-boken din gjerne har lagt igjen kontaktinformasjon ved nedlastning, bør du inkludere en CTA på siste side for å drive besøkende videre i markedsføringstrakten.


Har du gått gjennom de nevnte punktene, lest korrektur og alle elementene ser bra ut? Lagre filen og eksporter dokumentet til en PDF.

Trenger du hjelp til utarbeiding av e-bok eller en nedlastbar guide for kundene dine? Vi hjelper deg! 

Kontakt oss