Vilde Jensen By Vilde Jensen • juli 15, 2019

Slik har Kalibrerts første 3 år vært

I sommer er det tre år siden Kalibrert ble etablert. Digitalbyrået har i dag åtte ansatte og holder til på Bryggen i Bergen. Vi har intervjuet vår egen daglig leder, Lise K. Jæger, om de første årene og erfaringene så langt!

Hvordan ble Kalibrert startet?

- Kalibrerts fødsel kom egentlig litt brått på. Vi som startet Kalibrert jobbet tidligere i iProspect (et internasjonalt Performance Marketing-selskap). Da iProspect valgte å avvikle sitt avdelingskontor i Bergen, så vi på det som en spennende mulighet å starte opp vårt eget. I løpet av én arbeidsuke var selskapet stiftet, fem ansettelser på plass og de fleste bergenskundene ønsket å bli med oss videre. I dag er vi en flott gjeng på Bryggen i Bergen, og kundeporteføljen vår har økt en god del.

Hvordan har nye kunder kommet til?

- På disse tre årene har vi vel knapt tatt en eneste «kald telefon» for å kontakte potensielle kunder. Alle nye kunder har kommet til gjennom egne markedsaktiviteter eller via anbefalinger fra andre. Dette er vi så klart veldig stolt av. Vi kunne nok vært mer frempå i et marked med stor etterspørsel etter digitale markeds- og kommunikasjonstjenester, men vi har hatt et sterkt ønske om å ikke vokse for fort. Det er nok av eksempler på selskaper som vokser for fort og dermed ikke klarer å ivareta kvaliteten på tjenestene overfor eksisterende kunder. Så ønsket om fornøyde kunder er definitivt høyere enn stor vekst! 

Hvordan klarer et lite miljø å følge med på utviklingen som går så utrolig fort?

- Det kan nok være lettere å «henge med» i et stort fagmiljø. Men til syvende og sist handler det om selskapets kultur og den enkeltes evne til og interesse for å tilegne seg ny kunnskap. Det meste av kunnskap finnes i dag stort sett kun to tastetrykk unna. I Kalibrert har vi en litt «nerdete» kultur med stor begeistring for ny funksjonalitet og ikke minst glede av å dele og diskutere med resten av gjengen. Kundene våre er gjerne med på å prøve «det siste nye», og vi er dessuten svært tett på både Facebook, Google og HubSpot.

LISE IMG_1639-1-1

Hva er de viktige trendene fremover?

- Både automatisering og mer spisset datadreven markedsføring vil nok bli enda viktigere i tiden fremover. I automatisering ligger alle prosesser knyttet til kommunikasjon og markedsføring som kan trigges automatisk ut fra brukerens handlinger. I Kalibrert har vi det siste året vært spesielt fornøyd med å satse strategisk på HubSpot. Vi bruker verktøyet i stor utstrekning selv, og støtter kunder med implementering, rådgivning og alle viktige tjenester knyttet til generering av leads, innholdsmarkedsføring og automatisering.

Hvilke utfordringer står vi overfor i Bergen?

- Vi har over lang tid sett et stort gap mellom markedets etterspørsel etter digital kunnskap innen kommunikasjon og markedsføring, og antall hoder som mestrer disse fagfeltene. For bedriftene er det en utfordring å finne eller lære opp ansatte og for byråene kan det være utfordrende å holde på medarbeidere. Lokale selskaper i Bergen, som i stadig større grad konkurrerer internasjonalt, må finne sin egen kostnadseffektive måte å være digitalt synlig på. I de aller fleste bransjer er det mulighet til å ta en posisjon og få et konkurransefortrinn gjennom å være «best» digitalt. På samme måte vil det være svært utfordrende om man ikke henger med i timen.

Hva synes du personlig har vært det kjekkeste på de tre årene?

- Det som har vært aller mest givende har vært å skape et miljø der vi brenner for å utvikle kundene våre! I dag er vi åtte flotte kollegaer som utfyller hverandre både faglig og personlig, og som prøver å få til noe unikt for kundene våre hver eneste dag! Det jeg trives aller best med er å omgåes kollegaer som har en genuin interesse for nettopp det vi driver med; skape resultater for kunder gjennom digital markedsføring. Her har vi en utrolig flott gjeng som jeg er veldig, veldig stolt av, avslutter Lise.